IBS är vanligt

IBS (Irritable Bowel Syndrome), dvs. irritabel tarm, är en funktionell tarmsjukdom vars orsak är oklar. Hela 10–15 % av svenskar lider av irritabel tarm, och hos kvinnor är IBS två gånger vanligare än hos män. IBS kan vara en smärtsam och besvärlig sjukdom med symtom som avsevärt försämrar livskvaliteten och hämmar vardagslivet.

Läs mer

Vad beror symtomen på irritabel tarm på?

Kost

Oregelbundna måltider, stora portioner samt intag av fett, olösliga fibrer, starka kryddor och koffein kan förvärra symtomen på IBS.

Stress

Stress och en hektisk livsstil förvärrar symtomen hos många. Därför är det bra att undvika för mycket stress, hålla en bra balans mellan arbete och fritid samt satsa på tillräckligt med sömn och vila.

Det bildas gaser i tarmarna

För personer som lider av uppsvälld mage och smärtor rekommenderas en testperiod på 4–6 veckor med kost där FODMAP-kolhydrater undviks. Så kallade FODMAP-kolhydrater fermenteras i tjocktarmen och orsakar uppsvälldhet och smärta. Diplomag® IBS-produkter är fria från FODMAP-kolhydrater.

Stora portioner

För stora portioner kan förvärra symtomen på IBS. Regelbundna måltider och livsstil skapar en bra grund för kontroll av symtomen.

Lindring av IBS-Symtom

Diplomag® IBS erbjuder ett alternativ för behandling av IBS med såväl diarré som förstoppning. Produkternas högklassiga sammansättning är skapad framför allt för att minska symtomen på irritabel tarm. De verksamma ämnen i Diplomag® IBS Diarré-preparatet är bentonitlera och simetikon. De verksamma ämnena i Diplomag® IBS Förstoppning-preparatet är makrogol 3350, psyllium och simetikon. Båda preparaten är CE-märkta medicintekniska produkter.

Magsmärta
Diarré
Förstoppning
Gasbildning
CE-märkt medicinteknisk produkt