Lindring för personer som lider av IBS-symtom

Vad är IBS?

IBS fördelas i undertyper beroende på om man lider av diarré eller förstoppning eller både och. Vid funktionell diarré är enda symtomen diarré och vid funktionell förstoppning på motsvarande sätt förstoppning. Vissa har både förstoppning och diarré växelvis, andra i huvudsak någondera. Irritabel tarm orsakar även uppsvälld mage, olika förändringar i tarmaktiviteten och magsmärtor som typiskt förvärras under dagen efter måltiderna och försvinner på natten. Ofta varierar symtomen och hur de förekommer från ena dagen och veckan till den andra. 

Vad beror IBS på? 

Orsaken till symtomen på irritabel tarm är oklar, och därför kallar man den en s.k. funktionell tarmsjukdom. Förutom irritabel tarm finns också andra funktionella mag- och tarmsjukdomar.